Coraz częściej stosowaną formą rozbudowy portfolio przez modelki jest formuła TFP czyli Time for pictures/Time for prints (czas za zdjęcia/czas za odbitki). Zasada TFP daje obopólną korzyść – modelka/model otrzymuje bezpłatnie zdjęcia z wykonanej sesji, a fotograf możliwość wzbogacenia swojego portfolio o nowe fotografie. Zanim, jednak podpiszemy taką współpracę, warto pamiętać:

– zwróć uwagę, aby fotograf miał doświadczenie, a nie był to laik – zdjęcia powinny być na wysokim poziomie. W portfolio liczy się jakość zdjęć, a nie ilość! Natomiast, gdy mamy do czynienia z doświadczonym fotografem – modelka/model musi pamiętać, aby wykazać się dużym profesjonalizmem na sesji oraz pokazać fotografowi swoje dotychczasowe portfolio,

– skorzystaj z pomocy wizażystki i stylistki to podniesie poziom Twoich zdjęć,

– ustal z fotografem przed sesją zakres pozowania, tak aby wiedzieć, czego się spodziewać na zdjęciach. Natomiast, jeśli nie podoba Ci się koncepcja sesji – zapytaj fotografa, czy w zamian za pozowanie do projektu zrobi Ci zdjęcia typu „testy” lub inne, których aktualnie potrzebujesz,

– zdjęcia w formule TFP powinny być poprzedzone zawarciem odpowiedniej umowy, gdzie obie strony są zobowiązane do profesjonalnej współpracy i poważnego traktowania. Pamiętaj, że zawarta umowa powinna dotyczyć zdjęć, które ukazują modelkę/modela w trakcie sesji fotograficznych. Przez zdjęcia rozumie się także retusz i modyfikacje graficzne. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach., bez możliwości jej jednostronnego zerwania,

– nie zgadzaj się pozować na zasadzie TFP, jeżeli celem sesji jest wykorzystywanie zdjęć do celów komercyjnych np. do katalogów z odzieżą, do czasopism lub kalendarzy itp. Nie przyniesie Ci to żadnych korzyści finansowych, a raczej zaszkodzi,

– pamiętaj, że fotograf ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać zdjęcia i rozpowszechniać wizerunek modelki/modela w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach zbiorowych, konkursach,

.- modelka/model ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać swoje zdjęcia w celu prezentacji własnego wizerunku – mających charakter prezentacyjny. Modelka w żadnym wypadku nie może sprzedawać zrobionych przez fotografa zdjęć.